Activiteiten & Actueel

ALV 14 november 2017

Dinsdag 14 november 2017 in de Groene Inval te Baarn

Agenda van de Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei Baarn e.o.

 

1.

Opening voorzitter 20.00 uur

 

 

2.

Mededelingen secretaris

 

 

3.

Jaarverslag secretaris 2016

 

 

4.

Jaarrekening 2016 door penningmeester

 

 

5.

Decharge verlening jaarstukken 2016

 

 

6.

Aanstelling 1 nieuw kascommissielid

 

 

7.

Rondvraag en sluiting

 

 

 

 


 

Na de pauze, rond 20.35 uur, zal Joost Hut een lezing verzorgen over wat we zoal kunnen doen in de tuin in het najaar.

meer
16
Feb
STORMSCHADE
15
Feb
angela’s tuin tussenfase deel 2