Baarn

Plantenruilbeurs 8 april 2023

Zaterdag 8 april jl. was er de jaarlijkse Plantenruil- en stekjesbeurs op het erf van Harm Jan en Jos Luth aan de Jachthuislaan 68 te Soest. Zo'n 80 leden en niet-leden waren al vroeg in de weer om de meest gewilde stekjes in bezit te krijgen. Ook waren er een aantal leden die wat te ruiken hadden, maar elk jaar wordt dat in het voorjaar wat minder omdat het verkrijgen van de stekjes de boventoon voert. Verder waren er op deze ochtend ook weer aanwezig: 'De vrienden van het Cantonspark', vrijwilligers van Velt en van de IVN. Na het genot van een kopje koffie of thee en het praatje van Harm Jan was er het startschot voor de ruiling. De mensen voor de stekjes waren toen al druk doende met hun eigen bakjes en stekjes. Op deze ochtend waren er zo'n 62 die met stekjes naar huis gingen, na eerst betaald te hebben uiteraard.